برای خودروهای عضو هر 5000 تا 6000 کیلومتر( یا 6تا 7 ماه)

برای خودروهای عضو هر 5000 تا 6000 کیلومتر( یا 6تا 7 ماه)

 • قفل ترمز دستی
 • دنده در حالتp
 • اهرم درب کاپوت
 • درب کاپوت باز
 • چک فیلتر هوا
 • چک زدن خودرو در صورت نیاز(درخواست مشتریی یا فیلتر روغن)
 • تخلیه روغن
 • تعویض فیلتر روغن
 • خروج خودرو از روی جک
 • ریختن روغن
 • تعویض فیلتر هوای اتاق(در صورت نیاز)
 • نصب فیلتر هوای موتور
 • روشن نمودن خودرو و چک چراغ روغن و چراغ چک
 • تحویل به مشتری
 • بررسی مایعات خودرو(ضد یخ، آب شیشه شور، روغن ترمز، روغن گیربکس در صورت امکان)

 

Scroll Up