گواهینامه های اخذ شده

گواهینامه های اخذ شده ی کاردانا از شرکت معتبر جهانی نظیر CARMAN در زمینه های عیب یابی و تعمیر موتور، بدنه، سیستم برق خودرو و سیستم انتقال قدرت است.  کلیه ی خدماتی که کاردانا به مشتریان خود عرضه می کند مطابق استاندارد های تعریف شده در این گواهینامه ها است.

گواهینامه های اخذ شده در Kia-Hyundai 6-Speed Transmission

AUTO-i Training Course Certificate for Transmission

 

گواهینامه های اخذ شده در Kia-Hyundai Body Electrical

AUTO-i Training Course Certificate for Body Electrical

 

گواهینامه های اخذ شده در Kia-Hyundai Engine Mechanical

AUTO-i Training Course Certificate for Engine Mechanical

گواهینامه های اخذ شده بخش قابل قبولی از خودرو های خارجی نظیر کیا و هیوندای را پوشش می دهند.
Scroll Up