کارایی و عملکرد آینه های موجود در خودرو و سرویس های مورد نیاز آن

کارایی و عملکرد آینه های موجود در خودرو و سرویس های مورد نیاز آن.

اولین و اساسی ترین کارایی آیینه ها از لوازم مهم ایمنی بودن است که به رانندگان امکان می دهد محیط اطراف خود را ببینند تا تصمیمات درست و صحیح برای کنترل خودروی خود اتخاذ کنند

بیشتر خودروها حداقل دارای سه آیینه ،یک آینه نمای عقب در میانه شیشه جلو داخل خودرو و دو آیینه جانبی در کنار درب ها هستند.

بعضی از آنها الکتریکی هستند و برخی دیگر دستی.

کارایی و عملکرد آینه های موجود در خودرو و سرویس های مورد نیاز آن

از آنجا که آنها از شیشه ساخته شده اند ، می توانند با ضرباتی کوچک نیز شکسته شوند ،

که شما نیاز دارید که کل مجموعه را تعویض کنید.

به طور معمول فقط جایگزینی شیشه استاندار نبوده ولی به جهت کاهش هزینه ها حتی در موارد کم یاب قابل سفارش و ساخت است.

 

معمولاً آینه ها قابل تعمیر نیستند و نیاز به تعویض دارند.

اگر آینه شما دچار آسیب شده باشد ، ممکن است سوئیچ کنترل آینه نیز آسیب دیده باشد.

 

توصیه ما:

این قطعه برای رانندگی ایمن بسیار مهم هستند و طبق قانون لازم است. برای اجتناب از خطرات آنها را در اسرع وقت جایگزین کنید.

در خودرو های روز دنیا بر روی آینه ها سیستم های هشداری ایمنی نیز نصب گردیده است.

از قبیل راهنما های جانبی و سیستم هشدار نقطه کور

در صورت خرابی این سیستم ها نیز لازم است هرچه سریع تر جهت ایمنی خود اقدام به رفع عیب آنها نمایید.

 

کارایی و عملکرد آینه های موجود در خودرو و سرویس های مورد نیاز آن

 

شکستگی شیشه آیینه و یا حرکت نکردن آن از مواردی هستند که نیاز به رسیدگی فوری خواهند داشت.

آینه نمای عقب خودرو به شما نشان می دهد چه چیزی در پشت شما وجود دارد ،

در حالی که آینه های نمای جانبی به شما نشان می دهد چه چیزی در کنار شما ، در نقطه کور و پشت شما با زاویه ای قرار دارد.

رانندگان باید از هر سه آینه خود استفاده کنند تا از ایمن بودن خود در رانندگی اطمینان حاصل نمایند.

اگر یک یا چند آینه شما آسیب دیده باشد ، شما از محیط اطراف خود آگاهی یکسانی نخواهید داشت ،

و رانندگی با ایمنی کمتری  صورت می پذیرد.

رانندگی بدون این قطعه نیز غیرقانونی است و می تواند باعث پرداخت جریمه بالا شود.

منبع:

www.yourmechanic.com