همه چیز درباره فیلتر هوای کابین چیست؟

همه چیز درباره فیلتر هوای کابین چیست؟

هنگامیکه تهویه مطبوع را روشن می کنید، هوا که از دریچه های خودرو وارد اتاق میشود از خارج از ماشین می آید. فیلتر هوای کابین، قبل از عبور از سیستم گرمایشی یا تهویه هوا، هوا را تمیز می کند.

همه چیز درباره فیلتر هوای کابین چیست؟

به خاطر بسپارید که:

فیلتر هوای کابین از فیلتر هوا موتورمتفاوت است.

کار فیلتر هوای تمیز کردن هوایی که برای سوختن سوخت می رود.

کار فیلتر هوای کابین این است که هوای داخل اتاق را از داخل دریچه های داخل خودرو میشود تمیز کند.

خودروی شما ممکن است بیش از یک فیلتر هوای کابین داشته باشید.

همه چیز درباره فیلتر هوای کابین چیست؟

توصیه ما:

برنامه تعمیر و نگهداری سازنده خودرو را دنبال کنید و فیلتر هوای کابین را در زمان توصیه شده تعویض کنید. در صورتیکه به طور منظم ماشین خود را زیر درختان یا گیاهان قرار دهید، فيلتر هوايی کابين احتمالا سریع تر باکتری دار شده و فعالیت این باکتری ها باعث کثيف تر شدن آن خواهند شد.

 

علائم شایعی که نشان می دهد شما ممکن است نیاز به جایگزینی فیلتر هوای کابین داشته باشید؟

_جریان هوا از آستانه AC پایین تر یا ضعیف تر از حد معمول باشد.

_استشمام بوی نامطبوع از کولر خودرو

همه چیز درباره فیلتر هوای کابین چیست؟

این سرویس چقدر مهم است؟

هنگامی که فن یا تهویه مطبوع را در وسیله نقلیه خود روشن می کنید، هوا که وارد کابین می شود از خارج ماشین می آید. قبل از عبور از دریچه های خودرو، ابتدا از فیلتر هوای کابین عبور می کند که بیشترین میزان گرد و غبار، خاک و آلودگی های مضر را در هوا به خود جذب میکند. یک فیلتر اتاق مناسب این اطمینان را میدهد که هوا وارد شده به کابین شما تمیز است. هنگامی که فیلتر هوای کابین بسیار کثیف باشد، هوایی که وارد اتاق خودرو می شود، تمیزنشده و می تواند برای نفس کشیدن مضر باشد. یک فیلتر هوای کثیف میتواند قدرت ورودی هوا را به دریچه ها متوقف کند، که باعث کاهش قدرت سیستم گرمایی یا تهویه هوا می شود.

 

منبع: www.yourmechanic.com 

Scroll Up