چکاپ فصلی خودرو

کارکرد و عملکرد خودرو وابستگی بالایی به شرایط محیط و آب و هوا دارد.

هوای گرم، مرطوب، سرد یا خشک می توانند در بهینگی سوخت خودرو، راندمان، روغن و… تاثیر گذاشته و مشکلاتی را برای خودرو به وجود آورند.

گروه خدماتی کاردانا با توجه به اقلیم و وجود چهار فصل کاملا متمایز در کشور عزیزمان چکاپ های فصلی متفاوتی را پیشنهاد می نماید.

به عنوان مثال:  در فصل زمستان نیازمند روغنی روانتر جهت استارت راحت خودرو خواهیم بود. همچنین درصد ضدیخ موجود در مایع خنک کننده از اهمیت بالایی برخوردار می گردد. از طرفی در شرایط هوایی خشک نیازمند مکمل ها و شست و شوهای مورد نیاز می باشیم که کارشناسان کاردانا بهترین ها را به مالکان خودرو پیشنهاد می دهند.

 

 کاردانا = کارکرد بهینه خودرو

Scroll Up