پمپ سوخت چیست و چگونه کار می کند؟

پمپ سوخت چیست و چگونه کار می کند؟

پمپ سوخت، بنزین تحت فشار را برای هر یک از انژکتور ها تامین میکند.

این قطعه یک موتور الکتریکی کوچک است که در مخزن سوخت خودرو قرار دارد.

فشار و خروجی پمپ توسط یک فشار شکن کنترل می شود.

تصفیه سوخت در مخزن سوخت با استفاده از یک فیلتر ویژه و یا خارج از آن با یک فیلتر خارجی نصب شده مسیر سوخت انجام میپذیرد.

 

چه موقع نیاز به تعویض پمپ سوخت دارید؟

پمپ سوخت با کیفیت بالا می تواند به طور نامحدود کارکند.

در هر صورت هر مولد الکترومکانیکی مانند پمپ سوخت در نهایت تخریب شده و از کار خواهد افتاد.

این موتور اگر نتواند فشار کافی تولید کند یا به طور کامل از کار بیفتد، باید تعویض شود.

 

پمپ سوخت چیست و چگونه کار می کند؟

 

خرابی پمپ میتواند با یک یا چند نشانه زیر باشد:

-اتومبیل روشن نمیشود و یا به طور غیر منتظره خاموش می شود و دوباره روشن نمی شود.

پمپ سوخت معیوب ممکن است مانع روشن شدن یک خودرو و یا توقف آن شود.

-روشن شدن چراغ چک موتور وبررسی کد خطا

بعضی اوقات یک پمپ سوخت به آرامی خراب می شود و به این معنی است که فشار و حجم سوخت به آرامی کاهش می یابد. کمبود سوخت باعث می شود موتور با نسبت کمتر سوخت به هوا کارکند و سبب شود چراغ چک موتور روشن و یا موتور در نهایت خاموش شود.

-شنیدن صدای زیاد از مخزن سوخت.

زمانی که یک پمپ سوخت فرسوده میشود، شما ممکن است صدای آن را از مخزن سوخت و بخش عقب خودرو متوجه شوید.اگر سر و صدا از پمپ سوخت باشد، غالبا از خرابی پمپ سرچشمه میگیرد و شما باید این قطعه را در اولین فرصت مناسب جایگزین کنید.

پمپ سوخت چیست و چگونه کار می کند؟

چگونه مکانیک پمپ سوخت را جایگزین می کند؟

-ابتدا باید قطعه تست و جهت خرابی بررسی شود.

-در صورتی که پمپ سوخت معیوب باشد، از طریق یک دریچه دسترسی بالای مخزن در بخش عقب از باک خارج می شود.

-در خودرویی که هیچ پانل دسترسی وجود ندارد، سوخت ابتدا از مخزن تخلیه می شود و سپس باید مخزن سوخت از وسیله نقلیه برای دسترسی به پمپ پایین بیاید.(مانند مزدا3)

-در همه موارد، پمپ های سوخت و شیلنگ های بازگشت، و همچنین شیلنگ های سیستم EVAP و اتصالات الکتریکی به پمپ باید جدا شوند.

-اگر سیستم سوخت از یک فیلتر خارجی در خط سوخت استفاده میکند، فیلتر در این زمان تعویض  می شود.

تمام شیلنگ ها و اتصالات برق دوباره در محل خود متصل میشوند.

-پس از این مراحل سوخت به مخزن باز میگردد و موتور برای آزمایش نشت روشن میشود.

 

آیا با مشکل پمپ سوخت رانندگی کردن ایمن است؟

معمولا، رانندگی ایمن است، اما خرابی پمپ ممکن است منجر به آسیب شدید به موتور و مبدل کاتالیزوری شود.

خرابی کامل پمپ سوخت می تواند شما را در جاده ها با مشکل مواجه کند.

پمپ سوخت چیست و چگونه کار می کند؟

با این حال، اگر مشکل پمپ  شامل نشت بنزین یا بخار آن باشد رانندگی با آن ناامن است و باید توسط یک مکانیک واجد شرایط بررسی شود.

 

در هنگام تعویض پمپ سوخت، به خاطر داشته باشید:

-قبل از جایگزینی، مکانیک به طور مستقیم قطعه را بررسی کند تا مطمئن شود که مسئله خرابی پمپ است و یا برق ورودی پمپ مشکل دارد.

-هر زمان که پمپ تعویض شود باید یک فیلتر جدید نیز استفاده گردد.

-هنگام خرابی زودتر از حد انتظار، منبع تغذیه باید چک شود زیرا افت ولتاژ در مدار پمپ سوخت می تواند منجر به آسیب بیش از حد گردد.

-سوخت در باک  پمپ سوخت را خنک کرده و روغن کاری می کند.

پس از نصب یک پمپ سوخت جدید، عاقلانه است هیچگاه با سوخت کم ادامه مسیر ندهیم.

همیشه زمانی که سوخت به میزان ¼ باک رسید مجدد باک خودرو را از بنزین پر نماییم.

منبع: www.yourmechanic.com