همه چیز درباره تعویض روغن موتور

تعویض روغن موتور و فیلتر

روغن موتور نیروی محرکه موتور است.

روغن موتور در مخزنی قرار دارد که زیر ماشین متصل به پایین موتور میباشد.

تمام موتورهای احتراق داخلی خودرو نیاز به روغن دارند.

روانکاری ناکافی باعث می شود که قطعات به سرعت از بین بروند و در نهایت منجر به شکست قطعات موتور شود.

فیلتر روغن روغن را تمیز نگه می دارد و ذرات ناخالص را از آن جدا میسازد.

اگر فیلتر به طور منظم تعویض نشود، مسدود خواهد شد و قادر نخواهد بود روغن تمیز را به موتور منتقل کند و این بزرگترین عامل ایجاد مشکل خواهد بود.

 

همه چیز درباره تعویض روغن موتور

 

به خاطر بسپارید که:

هنگام تعویض روغن موتور شما همیشه باید فیلتر روغن را تعویض  کنید.

روغن تعویضی همیشه باید با مشخصات مورد نیاز برای خودرو شما مطابقت داشته باشد.

بهتر است پس از تعویض روغن خودرو را روشن کرده و لحظاتی از آن استفاده کنید که اطمینان حاصل کنید هیچ نشتی وجود ندارد.

 

همه چیز درباره تعویض روغن موتور

 

چگونه نشتی را بررسی کنیم:

روغن موتور و فیلتر را تعویض کنید.

وضعیت مایعات را بررسی کنید.

بازرسی ایمنی اولیه را انجام دهید.

خودرو را روشن کنید و نشتی را در نقاطی که تعویض گردیده و یا باز و بست شده بررسی نمایید.

 

همه چیز درباره تعویض روغن موتور

 

توصیه ما:

ما توصیه می کنیم تعویض روغن و فیلتر هر 5000 کیلومتر یا شش ماه انجام شود

بهتر است نوع روغنی را که از ابتدا برای موتور خودرو خود استفاده نموده اید تغییر ندهید.

در صورت مشاهده هرگونه مایعات ابی یا روغنی در زیر خودرو خود سریعا قبل از حرکت آن را چک نمایید و یا با کارشناسان کاردانا تماس بگیرید.

 

همه چیز درباره تعویض روغن موتور

 

ماشین خود را با روغن موتور کم یا بیش از خد مجازاستفاده نکنید. این می تواند به شدت به موتور آسیب برساند.

علائمی که نشان دهنده این است که باید تعویض روغن انجام شود؟

مقدار زمان از آخرین تعویض روغن شما بیش از کیلومتر توصیه شده است.

چراغ سرویس و تعمیر نگهداری خودرو روشن شود.

این سرویس چقدر مهم است؟

تغییرات منظم روغن معمولا به عنوان مهمترین خدمات تعمیر و نگهداری برای خودرو شما محسوب می شود. برای جلوگیری از آسیب شدید موتور، این سرویس ساده و ارزان باید به طور منظم برنامه ریزی شود.

منبع: www.yourmechanic.com

Scroll Up