عملکرد سیستم نوربالای خودکار (AHB)

Automatic High Beam که در صنعت خودرو به مخفف AHB نامیده می شود آپشنی جهت افزایش ایمنی و حفظ جان سرنشینان است. این سیستم به صورت خودکار نوربالاى خودرو را فعال و غیر فعال می کند‌. سیستم AHB در خودرو های جدید برند های معتبر دنیا از قبیل مرسدس بنز، BMW، لكسوس و … استفاده شده است.

عملکرد سیستم نوربالای خودکار (AHB)

 

رانندگی در شب به خصوص در مسیرهای کم نور بسیار خطرناک بوده و چراغ نور بالا سبب افزایش میزان دید راننده می شود. ولی همین نور بالا برای خودروهای عبوری چه در مسیر موافق و چه مخالف آزارد هنده و خطرناک است. با ورود سیستم AHB در خودروها دیگر این مشکل برطرف است. در زمان هایی که راه جاده تاریک باشد، با فعال كردن كليد AHB يا نور بالاى خودكار می توانيد از اين سيستم استفاده کنید‌.
اين سيستم با کمک رادارى كه در جلوى خودرو نصب شده، تشخيص می دهد كه خودرويى در جلو وجود دارد یا خیر. در صورتی كه خودرويى در لاين موافق يا مخالف، فاصله کمی با شما داشته باشد، نور بالاى خودرو به صورت خودکار خاموش شده و به محض عبور یا افزایش فاصله مجددا فعال می گردد.
در زمانی كه فاصله ى بسياری با خودروهاى در حال تردد باشد يا اصلا خودرويى توسط رادار تشخيص داده نشود، نور بالاى خودرو به صورت خودكار روشن مانده و ميدان ديد شمارا افزايش می دهد.

به وسيله AHB راننده می تواند بدون تمركز جهت روشن و خاموش كردن نور بالا در مسيری تاريك همراه با تردد ديگر خودروها به سادگی با ميدان ديد كافى حرکت كند. همچنين اين سيستم سبب مى شود ديگر خودروها از نور بالاى خودرو شما خسته نشوند.

 

Scroll Up