علت تعویض روغن هیدرولیک فرمان چیست؟

علت تعویض روغن هیدرولیک فرمان چیست؟

در مقالات پیشین انواع سیستم های کمکی فرمان را بیان نمودیم.

در دو گروه روغن هیدرولیک نیرو را تقویت می نمود. هر نوع روغنی بر اثر زمان و کارکرد فرسوده می شود.

از بین رفتن خواص اولیه روغن عملکرد آنرا نیز کاهش میدهد. تعویض روغن هیدرولیک فرمان از آسیب های ناشی از فرسودگی روغن میکاهد.

در این بخش به اجزاء تشکیل دهنده اولیه فرمان میپردازیم واینکه اصولا فرمان خودرو چگونه عمل میکند؟

شما فرمان را به صورت چرخشی می چرخانید ولی لاستیک های خودرو به صورت خطی تغییر زاویه میدهند. وظیفه این کار بر عهده یک مکانیزم مکانیکی است.

این مکانیزم از اجزاء مختلفی تشکیل شده که به صورت ساده و قابل درک این اجزاء را معرفی میکنیم.

از سیستم  فرمان شماه تنها 2 بخش را مشاهده میکنید.

1-غربیلک فرمان

2-چرخش و جا به جایی چرخ ها

اجزا تشکیل دهنده یک فرمان ساده خودرو به صورت زیر است:

1-غربیلک فرمان

2-میله متصل کننده غربیلک به جعبه فرمان

3-جعبه فرمان

4-چپوقی و سیبک فرمان

5-سگدست

تعویض روغن هیدرولیک

 

 

میله ای که غربیلک را به جعبه دنده متصل میکند در خودرو های مختلف متفاوت است.

در گذشته یک میله ساده این وظیفه را بر عهده داشته است.

در حال حاضر این میله از 2 یا 3 میله مجزا تشکیل شده، که این میله ها به وسیله 4 شاخه هایی به هم متصل هستند و یا به صورت تکسلوپی درون هم قرار میگیرند.

علت اضافه شدن این اجزاء جا به جایی های فرمان است.

تنظیم زاویه و ارتفاع فرمان به کمک یک اتصال 4 شاخه  و همینطور تنظیم جلو و عقب رفتن فرمان نیز به کمک اتصال تلسکوپی صورت می پذیرد.

پس از این به جعبه فرمان میرسیم.

تبدیل حرکت چرخشی به خطی بر عهده جعبه فرمان خودرو است.

جعبه فرمان از دو چرخ دنده 1- پنیون 2-دنده شا نه ای تشکیل گردیده.

با چرخش فرمان چرخ دنده پنیون بر روی دنده شانه ای به چرخش درمی آید و چرخ دنده شانه ای حرکت چرخشی پنیون را به حرکت خطی در راستای خود تبدیل میکنند.

در نهایت این حرکت از دو طرف جعبه فرمان خارج می گردد.

از این پس چپوقی و سیبک فرمان حرکت و نیرو را از جعبه فرمان گرفته و آنرا به چرخ ها انتقال میدهند.

وظیفه چپوقی سیبک اتصال جعبه فرمان به چرخ هاست.

البته آنها حرکت های نوسانی چرخ و چرخش آنرا در خود جذب کرده و به جعبه دنده انتقال نمیدهند.

حرکت های نوسانی و پیچشی چرخ در مفصل های این دو قطعه دمپ می گردد.

 

 

 

جعبه فرمان دارای روغن جهت روانکاری دنده های آن است.

 

در سیستم های ساده نیاز به تعویض روغن نبوده و فقط بازدید می گردد.

ولی در سیستم های هیدرولیکی و الکتروهیدرولیکی باید روغن هیدرولیک هر 4 سال یک مرتبه تعویض گردد. تعویض روغن هیدرولیک سبب عملکرد بهتر و استحلاک کمتر می گردد.

 

منبع: www.moogparts.eu

Scroll Up