طرح پاییزی کاردانا

مجموعه خودرویی کاردانا طرح پاییزی و زمستانی اجرا می کند.

کاردانا در نظر دارد طی طرح پاییزی و زمستانی 100% تخفیف اجرت در اولین سرویس خودرو مشتریان جدید لحاظ نماید.

طرح پاییزه و زمستانه

 

 

 

به صورتیکه با ثبت درخواست در رابطه با تعویض روغن موتور، تعویض لنت ترمز، تعویض روغن گریبکس اتومات، تعویض باتری، تعویض شمع، تعویض فیلتر و پمپ بنزین و…، مشتری عزیز تنها مبلغ جنس مورد نظر را پرداخت خواهد کرد و بدون دریافت هیچگونه هزینه جهت اجرت و ایاب و ذهاب خودرو سرویس خواهد شد.

طرح پاییزی کاردانا در مناطق تهران

همچنین کاردانا طرح بازدید رایگان پاییزی را نیز برای مشتریان جدید در نظر گرفته است.

طی این طرح خودرو به صورت کاملا رایگان بازدید و عیوب خدمت مشتری اطلاع داده خواهد شد.

 

با کاردانا در زمان صرف جویی نمایید.

Scroll Up