طرح هدیه تشویقی کاردانا (تولد در ماه جاری)

طرح هدیه تشویقی کاردانا (تولد در ماه جاری)

شرکت خدمات خودرویی کاردانا در راستای همکاری و جلب رضایت بیشتر  اعضای باشگاه مشتریان طرح های تشویقی مختلفی را در این راستا ارائه می دهد.

 

طرح هدیه تشویقی کاردانا (تولد در ماه جاری)

 

در این بخش شرایط طرح تکمیلی در راستای معرفی اشخاص جدید را توضیح می دهیم.

اعضای باشگاه با توجه به طرح تشویقی معرفی و شرایط آن میتوانند مبلغ 500،000 ریال از کاردانا دریافت کنند.

در این طرح جدید که به گونه ایی تکمیل کننده طرح پیشین می باشد، کافیست در زمان معرفی شخص ثالث به کاردانا تاریخ تولد اشیان نیز در همان ماه جاری قرار داشته باشد.

بدین ترتیب علاوه بر 500،000 ریال هدیه معرفی که طبق شرایط طرح در اولین سروی بعد از واریز آن دریافت خواهند کرد 20% تخفیف اجرت تعویض روغن در سرویس دوم بعد از معرفی دریاف می نمایند.

همچنین شخص معرفی شده نیز 50% تخفیف اجرت خدمات در اولین سرویس خود از ما دریافت می نمایند.

هدیه های دریافتی در این طرح

معرفی شده: 50% تخفیف اجرت در سرویس اول

معرف: 500،000 ریال در سرویس اول / 20% تخفیفاجرت در سرویس دوم

شرایط دریافت هدیه:

  • شخص معرفی کننده عضو باشگاه مشتریان کاردانا باشد.(جهت عضویت درباشگاه کافیست تنها یک فاکتور پرداختی با مبلغ بالای 200/000 تومان در پروفایل شخص ثبت گردیده باشد.)
  • ارائه کارت شناسایی معرفی شده و همخوانی ماه تولد با ماه جاری زمان معرفی به شرکت
  • شخص معرفی شده اولین سرویس خود را از شرکت در همان ماه تولد خود دریافت نماید. در این سرویس باید شخص خدماتی بالای مبلغ 150،000 تومان از شرکت کاردانا دریافت کرده باشد و جهت آن فاکتور صادر گردیده باشد.
  • مشخصات شخص معرفی شده با مشخصات مالک خودرو مطابقت داشته باشد.(ارائه کارت خودرو و یا بیمه نامه آن)

 

پس از صدور اولین فاکتور شخص معرفی شده سیستم به صورت اتومات مبلغ هدیه را به حساب پروفایل شخص معرف اعمال میکند.

باتشکر-روابط عمومی باشگاه مشتریان کاردانا

 

Scroll Up