شست و شوی انژکتور و بهترین روش انجام آن

شست و شوی انژکتور و بهترین روش انجام آن

شاید شست و شوی انژکتور حقیقتی کثیف برای اکثر مشتریان به نظر برسد. این کار در شرایط و سرویس های مختلفی به مشتری پیشنهاد می گردد.

به عنوان مثال: در سرویس تعویض روغن ، تنظیم موتور و …

این سرویس از دید گروهی از مشتریان یک روش فریبنده و تنها جهت دریافت هزینه و افزایش درآمد شرکت های خدمات خودرویی است.

جهت روشن شدن این مبحث بهتر است این نوشته را تا پایان مطالعه فرمایید.

_ چگونگی عملکرد انژکتور

انژکتور ها از یک جهت به ریل سوخت و فشار بالای بنزین متصل هستند و از سوی دیگر این قطعه به منیفولد هوا و پشت سوپاپ راه دارد.

انژکتور از یک دیافراگم تشکیل شده است.

دهانه این دیافراگم توسط یک عدد سوزن قابل کنترل است.

پاشش سوخت جهت ایجاد بهترین مخلوط هوا و سوخت به صورت مخروطی است. در این زمان فشار زیاد سوخت باعث میشود که سوخت به صورت بخار و غبار وارد هوای ورودی گردد.

عبور دائم سوخت از دیافراگم در طول زمان سبب ایجاد رسوباتی بر روی دهانه دیافراگم میشود.

رسوبات باعث مسدود شدن دیافراگم و یا نقص در پاشش میشوند.

در این هنگام دیگر پاشش به صورت مخروطی نبوده و سوخت کاملا بخار نمی گردد.

در گرفتگی های شدید دیافراگم کاملا بسته نشده و چکه سوخت ایجاد می گردد.

_علائم انژکتور های مسدود شده و کثیف

مواردی که در زیر بیان میشود می توانند نتیجه کثیفی و یا گرفتگی انژکتورها باشند.

1-روشن شدن سوخت خودرو

2-عملکرد خشک و ناهنجار موتور

3-تردید و تاخیر در گاز خوردن و دور گرفتن موتور

4-پیش احتراقی(گاهی اوقات صدای قاشق و چنگال در حال بهم خوردن ایجاد میکند)

5-عملکرد کلی ضعیف

6-افزایش مصرف سوخت

_چگونه بدانیم که نیاز به سرویس شست و شوی انژکتور دریم؟

بخش انتهایی انژکتور که سوخت از آن خارج میشود قابل روئیت و مشاهده نمیباشد.

البته در زمان روشن بودن موتور از آنجایی که باز و بست انژکتورها زمان زیادی میبرد همچنین ممکن است به واشر ها واتصالات آسیب وارد کند ، زمان شست و شوی انژکتور را بر اساس  مسافت پیموده شده و زمان ئتعریف میکنند.معمولا بازرسی مستقیم توصیه نمیشود.

شرکت های تولید کننده خودرو توصیه میکنند شست و شوی انژکتور حداقل هر 36 ماه یا 40000 کیلومتر انجام پذیرد.

تغییر در عملکرد موتور پس از شست و شوی سیستم سوخت رسانی به ویژه برای موتور هایی که مدت هاست از این سرویس استفاده نکرده ، کاملا محسوس و قابل لمس است.

_بهترین روش برای شست و شوی انژکتور

جهت شست و شوی انژکتور روش های متفاوت و زیادی وجود دارد.

هر سرویسکار یا مرکز خدمات خودرویی از یک روش استفاده میکنند.

همه سیستم خودر را برتر وبهتر میدانند .

مشکل روش های اقوا کننده و فریبنده جهت فروش دستگاه های شست و شوی انژکتور است.

فروشندگان ابزار با ایجاد باور های غلط و اشتباه سعی در فروش ابزار و مواد خود دارند.

تعدادی از روش های مختلف را بیان میکنیم.

-ریختن مایع انژکتور شوی داخل باک و مصرف باک جهت شست و شو

-باز کردن انژکتور ها از روی موتور و نصب در دستگاه انژکتور شوی

-اتصال دستگاه انژکتور شوی به ریل سوخت و شست و شوی موتور با موتور در حال کار

روش اول:

شست و شوی انژکتور و بهترین روش انجام آن

 

در این روش مایع شست و شو دهنده را در داخل باک ریخته تا با بنزین مخلوط گردد.

مصرف این مایع با بنزین در زمان حرکت به آرامی رسوبات انژکتور را از بین میبرد.

این روش برای کارکرد های پایین روش بسیار مناسبی است. بدین صورت که در هر 15000 تا 20000 کیلومتر به صورت دوره ای از این مواد از ابتدای خرید خودرو استفاده شود.

در صورت وقفه بین دوره ها به علت غلظت پایین مایع شست و شو اثر این عمل بسیار کم خواهد بود.

روش دوم:

در این روش  مکانیک انژکتور ها را از روی ریل سوخت جدا نموده و در داخل دستگاه شست و شوی انژکتور قرار می دهند.

دستگاه مایع شست و شو را به داخل انژکتور ها پمپ نموده و آنها را شست و شو میدهد.

در این روش به علت غلظت بالای مایع شست و شو انژکتور ها به خوبی جرم زدایی میشوند.

این روش دو مشکل اساسی دارد.

اول هزینه بالا جهت کار اضافی باز و بست انژکتور هاست.

دوم احتمال زیاد آسیب در باز و بست این قطعه است.

البته در زمان باز و بست باید تمامی واشر ها کاملا تعویض گردند که متاسفانه این مورد نیز رعایت نمیگردد.

بدین ترتیب این روش زیاد توصیه نمیشود.

_روش سوم:

شست و شوی انژکتور و بهترین روش انجام آن

در این روش دستگاهی ویژه مستقیم به ریل سوخت متصل شده و مواد را به داخل ریل و انژکتور ها تزریق میکند.

در این سیستم باید موتور روشن شده و در دور آرام انژکتور ها شست و شو گردند.

این روش برای خودرو هایی که مدت هاست سرویس شست و شوی انژکتور را انجام نداده اند توصیه شده و از روش دوم کاربردی تر و مناسب تر است.

در این حالت نه انژکتور ها از جای خود خارج میشوند و نه هزینه بالایی جهت دستمزد باید پرداخت کرد.

همچنین مواد شوینده با غلظت بالا به داخل انژکتور ها تزریق میگردند.

ششست و شو به صورت کامل صورت گرفته.

همچنین در این حالت پشت رسوبات پشت سوپاپها نیز جدا شده و به بیرون هدایت میشوند.

روش سوم در هر 40000 تا 45000 برای عملکرد بهتر خودرو تصیه می گردد.

 

منابع:  www.tomdwyer.com

  www.injectorrx.com

Scroll Up