سیستم کروز کنترل

با رشد سریع صنعت و تکنولوژی بسیاری از سیستم هایی که در یکی دو سال گذشته آپشن های اضافی محسوب می شدند، دیگر جز آپشن نبوده و از المان های اصلی خودرو محسوب می گردند. سیستم کروز کنترل برای اولین بار روی اولین خودرو در سال 1958 میلادی نصب گردید. این سیستم در آن زمان Auto-pilot نام گذاری گردید. در آن زمان سیستم کاملا به صورت مکانیکی کنترل می گردید که بر گرفته از کنترل سیستم دیگ های بخار قطارها بود.

کروز کنترل سوبارو

کروز کنترل سیستمی برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو بر روی سرعت دلخواه و رهاسازی پدال گاز توسط راننده می باشد. این سیستم تاکنون با توجه به رشد تکنولوژی دست خوش تغییرات و رفع ایراد زیادی گشته است. کاربرد زیاد این سیستم در مسیرهای طولانی جهت آسایش و راحتی راننده در نظر گرفته شده است. با فعال سازی این سیستم دیگر راننده نیاز ندارد که پای خود را روی پدال گاز فشار دهد و در تمامی شرایط مانند سربالایی، سراشیبی، وزش باد از جهت مخالف و … سرعت خودرو در عدد تعیین شده ثابت خواد ماند.

از مزایای کروز کنترل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • ثابت ماندن سرعت خودرو در شرایط مختلف بدون استفاده از پدال گاز
  • کم شدن نوسانات دریچه گاز و در نتیجه کاهش مصرف بنزین
  • استراحت و آسایش راننده در مسیر طولانی
  • امکان تغییر سرعت، افزایش یا کاهش، با کلیدهای کنترل سرعت کروز

مغز و کنترل کننده اصلی سیستم کروز ECU (واحد کنترل الکترونیک) بوده که در زمان فعال شدن کروز با دریافت اطلاعات از سنسورهای مختلف از قبیل دور موتور، سرعت خودرو، سنسور دریچه گاز و… و پردازش آنها، عملگرهای مختلف را کنترل می کند که از این میان می توان به دریچه گاز، گریبکس و در سیستم های جدید کروز ترمز را کنترل می کند.

کروز کنترل آئودی

جهت روشن شدن و یا فعال کردن کروز کافی است دکمه SET روی فرمان را دوبار بفشارید. زمانی که برای اولین مرتبه دکمه را می فشارید کروز به حالت آماده در آمده و نشانه آن پشت آمپر روشن می شود. پس از رسیدن به سرعت دلخواه کافی است برای مرتبه دوم دکمه SET را بفشارید در این زمان کروز کنترل روی سرعتی که در آن لحظه در حرکت بودید تنظیم می گردد.

 

در شرایطی که نیاز به افزایش یا کاهش سرعت داشته باشید کافی است با زدن دکمه های  UPو  DOWN میزان سرعت تعیین شده برای سیستم را تغییر دهید. این سیستم با فشردن دکمه CANCEL یا فشار پدال ترمز در خودرو اتومات و پدال کلاچ در خودرو دنده ای غیر فعال می شود.

سیستم های جدید کروز به صورت هوشمند بوده، که ترمز را تحت کنترل می گیرند. این سیستم که Adaptive cruise control  نامیده می شود با دریافت اطلاعات از داده ها و دوربین های خودرو، فاصله خودرو تا مانع یا خودرو جلو حفظ می کند. در این سیستم ابتدا راننده میزان فاصله تا خودرو جلو را برای ECU  تعریف می کند و سیستم بعد از فعال شدن در سرعت تعریف شده ثابت می ماند ولی در زمانی که در مسیر خود به خودرویی با سرعت کمتر می رسد، سرعت را با ترمز کنترل کرده و با شتابی مناسب به سرعت تعریف شده باز می گردد. در این سیستم می توان گفت که دیگر راننده غیر از چرخاندن فرمان نیاز به انجام کار دیگری نخواهد داشت.

کروز کنترل

البته این سیستم نیز در سال اخیر رشد کرده و در خودروهای لوکس با شناسایی خطوط جاده کنترل فرمان را نیز در دست می گیرد. نکته قابل توجه این است که کروز کنترل از سرعت 35 کیلومتر بر ساعت به بعد قابل فعال شدن خواهد بود.

بازگشت

Scroll Up