سیستم ترمز

photo_2017-03-11_14-38-23

چک و تعویض لنت و دیسک

رگلاژ

ترمز دستی

چک لوله های رابط

ABS چک سیستم

Scroll Up