سرویس خودرو و محافظت از لاستیک آن

سرویس خودرو و محافظت از لاستیک آن

در هر سرویس خودرو مناسب و بهتر است که وضعیت لاستیک ها بررسی گردند.

محافظت و رسیدگی به تایر های خودرو برای امنیت و سلامت شما در جاده بسیار پر اهمیت هستند.

همچنین محافظت از تایر ها برای مالک خودرو صرفه جویی اقتصادی نیز دارد و دیگر نیاز به تعویض زود به زود آن نخواهد بود.

از مصرف سوخت و آلودگی هوا کاسته میشود و از رخداد حوادث ناگوار و هزینه ساز نیز جلوگیری می گردد و این اهمیت بازدید لاستیک در هرسرویس خودرو میباشد.

چند نکته درمورد نگهداری لاستیک در این بحث بیان میکنیم

1-تنظیم باد صحیح لاستیک ها

میزان فشار باد مورد نیاز هر چرخ در دفترچه خودرو و نیز در لیبل روی درب صندوق عقب و یا ستون یکی از درب ها بیان گردیده است.

توجه داشته باشید پر بادی و کم بادی لاستیک هر دو باعث سایش و فرسودگی آنها میگردند.

همچنین این دو حالت کنترل نامطلوب را در سرپیچ ها ودر سرعت های بالا به وجود می آورند.

لاستیکی که دارای کم بادی است در کناره ها ساییدگی بیشتری خواهد داشت درصورتی که در لاستیک دارای باد زیاد این خط مرکزی لاستیک است که دچار ساییدگی بیشتری میگردد.

 

کم بادی لاستیک

 

نکته دیگر در مورد میزان باد لاستیک این مطلب است که باید در زمان تنظیم باد، لاستیک ها حتما خنک باشند تا هوای داخل آن فشاری طبیعی را نشان دهد.

لاستیک سرد به لاستیکی گفته میشود که بین 3 تا 5 ساعت بدون حرکت بوده و پس از آن برای تست نهایتا 2 کیلومتر از محل اولیه تا محل سرویس خودرو جا به جا گردد.

2-رسیدگی و تعویض به موقع سیستم تعلیق و جلوبندی

خرابی قطعات سیستم تعلیق جدا از فشار و ضربات وارد به بدنه باعث آسیب لاستیک ها نیز میگردند.

ساییدگی های نامتوازن و جدا شدن بخش هایی از لاستیک میتواند از عواقب آن باشد.

 

 

ساییدگی های نا متوازن لاستیک

 

قطعات سیستم تعلیق در یک خودرو نو از بعد از کیلومتر 70000 نیاز به بازدید و تعویض خواهند داشت.

در زمان سرویس خودرو است که مشخص میگردد کدام قطعات نیاز به تعویض دارند.

3-همراستا بودن چرخ ها

این به این معناست که تمامی چرخ ها در محور اصلی خودرو و در یک راستا قرار داشته باشند.

البته این تغییر زوایا و خروج از همراستایی نیز به سیستم تعلیق خودرو باز میگردد.

همراستا نبودن چرخ ها در خودرو در زمان چرخش و سرعت های بالا باعث لغزش چرخ ها در محور های اتمی و طولی می گردد.

این لغزش موجب فرسایش لاستیک و نیز مصرف انرژی بیشتر خواهد گردید.

4-بالانس صحیح لاستیک ها

در گذشته که سرعت در خودرو ها زیاد بالا نبود بالانس چرخ ها نیز مشکل مهمی به چشم نمی آمد.

ولی در حال حاضر نبود بالانس و توازن در هر چرخ، در حرکت مشکلات زیادی را در پی دارد.

معمولا وزن هر چرخ خودرو نزدیک به 20 کیلوگرم و بالاتر از آن است.

حال توجه داشته باشید تنها 10 گرم در آن نامتعادلی باشد این باعث لرزش فرمان و خودرو در سرعت های بالای 80 کیلومتر بر ساعت می گردد.

همچنین این لرزش ها باعث ضربه خوردن به لاستیک و همچنین سیستم تعلیق خودرو میشود.

طبق استاندارد جهانی بهتر است هر 20 هزار کیلومتر چرخ ها مجدد از نظر ابلانس بررسی گردند.

5-جا به جایی چرخ ها

معمولا با توجه به وزن خودرو و اینکه لاستیک ها روی محور جلو قرار دارند یا عقب میزان ساییدگی آنها متفاوت است.

چرخ های جلو به علت لغزش جهت فرمان خودرو معمولا آسیب های بیشتری میبینند.

جهت کنترل آسیب ها بهتر است هر 10 هزار کیلومتر چرخ ها را جا به جا نماییم.

جا به جایی میتواند به صورت جلو عقب یا ضربدری صورت پذیرد.

قابل ذکر است که در جا به جایی ضربدری باید به جهت چرخش مشخص شده برای هر لاستیک نیز توجه نمود.

به صورت استاندارد جا به جایی چرخ ها میتواند در هر یک مرتبه سرویس خودرو در میان انجام گیرد.

6- نکته نهایی برای لاستیک های بدون استفاده یا در انبار است

لاستیک ها را باید در محیطی تمیز و به صورت عمودی ودور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری نمود.

همچنین نور های مصنوعی شدید، حرارت، موتور های الکتریکی قوی و مواد نفتی نیز دور باشد.

 

سرویس خودرو و محافظت از لاستیک آن

 

 

 

منابع: www.your mechanic.com 

www.gold eagle.com

Scroll Up