تعویض فیلتر کابین در سرویس خودرو

تعویض فیلتر کابین در سرویس خودرو

ابتدا باید دید کار و وظیفه فیلتر کابین چیست که باید در سرویس خودرو به صورت دوره ای تعویض شود یا بازدید گردد؟

این فیلتر ضایعات چه هوایی را تصفیه میکند؟

 

تعویض فیلتر کابین در سرویس خودرو

 

این فیلتر همانگونه که از اسمش مشخص می گردد مربوط به هوای داخل کابین خودرو میشود.

توجه کنید که شما با خودرو خود در مناطق و هوا های مختلفی در تردد هستید.

هوای تمیز و پاک ، هوای بارانی، هوای آلوده، در کنار دریا و هوای رطوبتی، یا کویر و هوای همراه با گرد و خاک اینها میتوانند از شرایطی باشند که شما با خودرو خود در آنها تردد میکنید.

 

تعویض فیلتر کابین در سرویس خودرو

 

حال تصور کنید که در هوایی با گرد و غبار زیاد در حال حرکت هستید.

جهت خنک یا گرم کردن کابین خودرو بخاری یا کولر را روشن مینمایید.

فن سیستم جریان تهویه هوا را به گردش در می آورد.

فن به انتخاب شما میتواند هوا را از خارج کشیده به داخل کابین بدهد و یا هوا را در داخل اتاق به چرخش در بیاورد.

 

تعویض فیلتر کابین در سرویس خودرو

 

جریان هوای بیرون گرد و غبار هوای بیرون را به داخل اتاق و سیستم تنفسی ما وارد میکند.

حتی زمانی که هوای داخل در حال چرخش است نیز جریان هوا باعث گردیده که ذرات غبار نقاط مختلف کابین از جای خود بلند شده و مجدد در داخل اتاق معلق شود.

تمامی این ذرات میتوانند باعث به وجود آمدن مشکلات تنفسی یا آلرژی های مختلف برای ما شوند.

یکی از لوازم کاهنده این آلودگی ها فیلتر کابین است که بهتر است در هر سرویس خودرو تعویض گردد .

این فیلتر ذرات معلق در هوای ورودی به فن سیستم تهویه مطبوع را جذب کرده و از ورود هوای نامطبوع به داخل کابین خودرو جلوگیری مینماید.

در سیستم تهویه مطبوع خودرو های جدید هوای ورودی به فن الزاما از فیلتر عبور میکند.

در زمانی که سیستم بر روی چرخش هوا داخل کابین تنظیم است و دریچه هوای بیرون بسته است باز هم هوا از فیلتر اتاق عبور میکند.

علت تعویض فیلتر کابین چیست؟

همانگونه که گفتیم هوای سیستم تهویه در هر صورت از فیلتر هوا عبور میکند.

ذرات معلق و باکتری ها بر روی این فیلتر جمع میشوند.

 

تعویض فیلتر کابین در سرویس خودرو

 

تجمع باکتری ها و رطوبت هوا باعث متعفن شدن فیلتر و هوای عبوری از آن می گردد.

در صورتی که فیلتر در سرویس خودرو تعویض نگردد به مرور بوی تعفن جذب دیگر بخش های سیستم تهویه میشود.

همچنین تعویض دیر هنگام فیلتر کابین سبب جلبک زدن رادیات کولر داخل تهویه نیز میشود.

بعد از این اتفاق گندزدایی و رفع بوی سیستم تهویه نیز هزینه زیادی را برای مالک خودرو دربر دارد

پس توصیه میشود فیلتر هوای کابین را در هر سرویس یا نهایتا یک سرویس در میان تعویض نمایید.

توجه فرمایید که تعویض فیلتر کابین برای سلامتی خود اشخاص نیز توصیه می گردد.

 

منبع: www.yourmechanic.com

Scroll Up