تعویض روغن خودرو در زمان آبندی خودرو نو

آبندی موتور و تعویض روغن خودرو نو

همیشه در زمانی که خودرو نو را از کمپانی تحویل میگیریم توصیه هایی در زمینه:

سرعت، تعویض روغن خودرو ، دور موتور و … به ما میشود.

در گذشته زمان تحویل خودرو نو به مالک توصیه میشد که موتور خودرو را باید آبندی کند.

 

آبندی موتور و تعویض روغن خودرو نو

 

 

پس از دورانی که موتور خودرو ها بروز شدند و تکنولوژی جدید در آن دیده شد اعلام میشد که این موتور ها دیگر نیازی به آبندی ندارند.

 

آبندی موتور و تعویض روغن خودرو نو

 

در این بحث میخواهیم در مورد آبندی و کار هایی که باید در یک خودرو نو انجام شود صحبت کنیم.

در نظر بگیرید رفتاری که باید با خودرو نو داشته باشید را میتوانید در دفترچه راهنما آن ببینید.

اینکه در خودرو های جدید نیاز به آبندی نیست یک امر اشتباه است و باید به اصول خاصی توجه داشت.

آبندی در خودرو های جدید به 1000 کیلومتر اولیه و کار هایی که باید رعایت کنیم ختم میشود.

آبندی دیگر مانند قدیم اصول پیچیده ایی ندارد تنها بهتر است به تعدادی نکته توجه داشت.

خودرو را در 1000 کیلومتر اولیه تا حد امکان قبل و بعد از حرکت بررسی کنید که در این زمان بهتر است.

اتصال موتور به بدنه و اتصالات دیگر بهتر است در کیلومتر 400و 800 و 1000 بررسی گردد.

و همینطور سطح آب رادیات نیز بهتر است بررسی گردد.

زیرا احتمال دارد که  بخشی از اتصالات و لوله ها نشتی داشته باشد و باعث کاهش آب گردد.

میزان روغن موتور، روغن هیدرولیک و روغن ترمز نیز باید بررسی گردد.

توجه به این موارد در 1000 کیلومتر از ضربات جبران ناپذیری جلوگیری میکند.

تعویض روغن خودرو را بهتر است در دو مرحله 500 و 1000 کیلومتر انجام دهیم .

اما به دلیل وجود براده های احتمالی دور یک موتور نو و خارج شدن آنها جهت جلوگیری از آسیب وارده میتوان تعویض روغن خودرو را به یک مرحله 1000 کیلومتر نیز کاهش داد.

بهتر است در 1000 کیلومتر اولیه دور موتور خود را به بالای 3000 rpm نبریم .

فشار به قطعات موتور نو در صورتی که ممکن ست برروی هم کاملا منطبق نباشند و یا وجود براده های احتمالی آسیب های زیادی را میتواند به وجود آورد.

به این نکته توجه داشته باشید که مورد اشتباهی که در اینجا بیان میشود تنبلی موتور خودرو است.

باید توجه داشت که شما در هر تایم از عمر خودرو میتوانید موتور تنبل را به موتوری تیز و پر شتاب تبدیل کنید و این عملکرد موتور هیچگونه ارتباطی به آبندی اولیه آن ندارد.

مهم ترین نکته 1000 کیلومتر اولیه تعویض روغن خودرو، کنترل سرعت و دور موتور آن است.

 

منبع:  www.businesstoday.in