چکاپ قبل از سفر

چکاپ قبل از سفر یا پیش از خرید

  • هر سفر نیازمند پیش نیازهایی است که باعث لذت بخش شدن آن می گردند. هر گونه کاستی در پیش نیازها باعث کاهش شادی سفر، زمان سفر و سرمایه در نظر گرفته برای آن خواهد گردید.
  • در مواردی که سفر با خودروی شخصی انجام می پذیرد یکی از مهمترین مسائل سلامت خودرو خواهد بود و این یکی از پیش نیازهایی است که بیشترین آرامش خاطر را برای مسافران محیا می کند.
  • گروه خدماتی کاردانا با طرح چکاپ قبل از سفر این آرامش خاطر را برای خانواده شما به ارمغان می آورد. کاردانا پس از ثبت درخواست چکاپ قبل از سفر، با شما جهت زمان ارائه خدمات هماهنگی نموده و در ساعت و تاریخ مقرر کارشناسان در مکان مشخص شده توسط شما مشتری محترم حاضر و موارد مورد نیاز را بررسی می نمایند.
  • کاردانا با توجه به موارد زمان ، مکان ، مسافت و فصل سفر  چکاپ های متفاوتی را  تعریف نموده است.
  • خدمات در محل کاردانا ، چکاپ قبل از سفر کاردانا
  • چکاپ کامل موتور
  • چکاپ کامل گیربکس
  • چک سیستم ترمز
  • چک سیستم ایمنی
  • و…

کارشناسان کاردانا تمامی موارد را با دستگاه دیاگ بررسی کرده و هر قطعه معیوب را یافته و به مالک اعلام می نمایند. در صورت موافقت مالک قطعه تعویض و یا تعمیر خواهد گردید.

 کاردانا = جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه در سفر

 

Scroll Up