سیستم الکترونیک و کامپیوتر

 

photo_2017-03-11_15-52-33

چک سیستم کروز کنترل

چک سیستم صوتی و تصویری

چک عملکرد دوربین

چک سیستم سانروف

چک سیستم پارک اتوماتیک

چک سیستم شیشه بالابر و آینه ها

چک سیستم پایداری خودرو

چک سیستم شیشه شور و چراغ شوی

چک کلیه سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری

چک سیستم فرمان برقی

Scroll Up