تجهیزات داخل کابین

1

عملکرد سیستم تهویه مطبوع

چک صفحه کیلومتر و سیستم آمپر

چک کامپیوتر سفر

چک کروز کنترل

تست آیینه های الکترو کرومیک

چک سیستم های رفاهی خودرو

چک ماساژور صندلی

چک گرمکن صندلی

Scroll Up