اهمیت رنگ ضدیخ یا نوع آن در هنگام سرویس خودرو

اهمیت رنگ ضدیخ یا نوع آن در هنگام سرویس خودرو

در خودرو ها با برندهای مختلف رنگ ضدیخ یا همان مایع خنک کننده متفاوت است.

اهمیت ضدیخ یا نوع آن در هنگام سرویس خودرو

تعدادی از مالکان حساسیت زیادی نسبت به این رنگ دارند.

به طور عمومی رنگ های سبز، زرد، آبی و قرمز را در مایع خنک کننده خودرو ها میتوان مشاهده نمود.

پس سوال مهم این است رنگ ضدیخ نشانه چه خاصیتی از آن است؟

در سراسر دنیا شرکت های زیادی با برند های مختلف مشغول تولید ضدیخ هستند.

هر کدام از این تولیدکنندگان از افزودنی رنگ های مختلف جهت محصولات خود استفاده میکنند.

جهت بررسی این موضوع باید ببینیم ضدیخ ها از چه موادی تشکیل شده اند.

مواد تشکیل دهنده ضدیخ به دو پایه است :

_ مواد معدنی

_مواد آلی

ضدیخ با مواد معدنی، ضدیخ پایه روغنی نیز نامیده میشوند. این نوع محلول ها خواص بهتری را از خود نشان میدهند.

تنها بدی آنها عمر کوتاه نهایتا 2 ساله است.

ضدیخ روغنی مرسوم ترین نوع آن در بازار ایران است.

ضدیخ با مواد آلی، ضدیخ پایه الکلی نیز نامیده میشوند.

مزیت مورد توجه این نوع ضدیخ هاعمر طولانی آنها است که نهایتا به 4 سال میرسد.

تعدادی از برتری ضدیخ روغنی به الکلی را در مطالب ذیل بیان میکنیم.

در ضدیخ های الکلی باید توجه داشت که هرگز نمیتوان ضدیخ جدید را به محلول قبلی داخل رادیات اضاف نمود.

درصورت انجام این کار مجبور به تخلیه و شستشوی کامل داخل رایاتور خواهید گردید

بدین ترتیب هیچگاه نمیتوان محلول های پایه الکلی را با یکدیگر مخلوط کرد.

این امر در محلول های پایه روغنی بون مشکل است.

اگر ضدیخ های الکلی را بیش از حد مجاز توصیه شده توسط کارخونه خودرو مخلوط کنیم باعث خوردگی شدید قطعات موتور میگردد.

این بحث در محلول های پایه روغنی نیز وجود دارد ولی با درصد خوردگی بسیار پایینتر و کمتر.

حال توجه کنید که رنگ های افزودنی در هر شرکت تولیدکننده ای، نشانه ی محصولات مختلف خود است و برای این رنگ ها هیچگونه استانداردی وجود ندارد.

اهمیت ضدیخ یا نوع آن در هنگام سرویس خودرو

نمیتوان گفت اگر داخل خودرویی ضدیخ قرمز وجود دارد باید همان قرمز ریخته شود.

 

در استفاده از ضدیخ ها باید توجه شود که حتما در دفترچه خودرو چه نوع ضدیخی توصیه گردیده همچنین درصد مخلوط آن نیز باید از دفترچه راهنما کنترل گردد.

بعد از آن نیازی به حساسیت بر روی رنگ آن نیست.

نکته دیگر توجه به زمان تعویض محلول خنک کننده خودرو است.

نهایتا این محلول ها خاصیت خود را بعد از 3 الی 4 سال از دست داده و نیاز است تعویض شود.

همچنین تعویض دیر هنگام محلول ضدیخ خود باعث خوردگی قطعات موتور نیز میگردد.

منابع: practicalmotoring.com.au

www.elf.com

Scroll Up