استاندارد روغن موتور از نظر موسسه نفت آمریکا

یک استاندارد روغن موتور خودرو، استاندارد API است. این مشخصه توسط موسسه نفت آمریکا صادر میشود.

این مورد مقالات پیشین هم بررسی گردیده. در این مقاله به بررسی کاملتر این استاندارد می پردازیم.

استاندارد روغن موتور از نظر موسسه نفت آمریکا

استاندارد روغن موتور خودروی شما چه باید باشد؟ این استاندارد را در دفترچه خودرو نیز میتوانید بیابید.

تاریچه موسسه نفت آمریکا API به سال 1919 باز می گردد. این موسسه پس ازجنگ جهانی اول آغاز به کار کرد. وظیفه آن سامان دهی به صنعت نفت آمریکا بود. موسسه از تجمیع شرکت های صنعت نفت ایجاد گردید.

شرکت ها تجربه همکاری کنار یکدیگر را نداشتند، اما جهت همکاری با دولت موافقت کردند. این موسسه تمامی جنبه های صنعت نفت و گاز آمریکا را شامل می شود. این موسسه 10.3 میلیون شغل آمریکا را پشتیبانی می کند. تقریبا 8% اقتصاد کشور را نیز در دست دارد. این سازمان در حال حاضر دارای 700 استاندارد در زمینه های مختلف نفتی است.

استاندارد روغن موتور از نظر موسسه نفت آمریکا

یکی از استانداردهای اعلام شده، استاندارد روغن موتور خودرو می باشد. این مشخصه بسیار ساده و واضح است. برای خودروهای سواری به دو دسته تقسیم می شود :

1. خودرو های بنزینی که با حرف S نمایش داده می شود.

2. خودرو های دیزلی که با حرف C مشخص می شود.

اکثر روغن ها هر دو مشخصه را دارا هستند.روند به روزشدن مشخصات فنی روغن را در زیر بررسی می کنیم.

جهت خودروهای بنزینی API S

استاندارد روغن موتور از نظر موسسه نفت آمریکا

SG: این مشخصه در سال 1989 مصوب گردید. تمرکز این مشخصه جهت تشکیل لجن است. در این استاندارد روغن بسیار کمتر لجن سیاه ایجاد می کند.

SH : شاخص SH در سال 1993 معرفی گردید.این شاخص،مشخصات استاندارد SG را نیز دربر میگیرد.

همچنین شامل 0.12% فسفر محدود شده است. فسفر از تولید کف و حباب جلوگیری میکند.

روغن با این مشخصه، شدت تنشهای برشی را نیز کنترل می کند.

SJ: تولید و طراحی آن به سال 1996 باز میگرد. روغن با این استاندارد، مشخصات SG و SH را دارا است.

تفاوت در اینجا است که فسفر آن حدود 0.10% افزایش یافته. همچنین تغییراتی در محدودیت های نوسانی داشته است.

SL: این مشخصه در سال 2001 معرفی گردید. شرایط مشخصه های پیشین را نیز پوشش میدهد.

این استاندارد برای موتور های پیشرفته، طراحی شده از سال 2001 به قبل توصیه می گردد.

SM: در نوامبر سال 2004 ایجاد گردید. در این شاخص روغن بهبود های فراوانی یافت.

مقاومت بیشتر در برابر اکسید شدن.

جلوگیری بیشتر از ته نشین شدن روغن.

پوشش دهی مناسب تر اجزاء موتور.

از دیگر موارد میتوان به کارایی بهتر در دمای پایین در طول عمر زمانی بالاتر اشاره کرد.

SN: در سال 2011 این شاخص معرفی گردید.از شرایط روغن دارای این شاخص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفاظت بهتر از سطح پیستون در دماهای بالا.

جلوگیری بیشتر از تشکیل لجن روغن.

سازگاری با لاستیک های آب بندی موتور.

این شاخص با استاندارد ILSAC GF-5 به علت بهبود عملکرد سوخت همراستا است.

همچنین شرایطی مناسب تر برای حفاظت از توربو شارژر ها، حفاظت از عملکرد موتورهای فعال با سوخت اتانول E85 را دارا است.

جهت خودروهای دیزلی API C

 

استاندارد روغن موتور از نظر موسسه نفت آمریکا

در ایران خودرو های سواری دیزلی به فروش نمی رسد. به همین علت این شاخصه کاربرد زیادی ندارد.

در این مقاله تنها به خود مشخصه ها و زمان تصویب آنها اشاره خواهیم نمود.

CD : معرفی در سال 1955

CE : معرفی در سال 1984

CF4 : معرفی در سال 1990

CF : معرفی در سال 1994

CF2 : معرفی در سال 1994

CG4 : معرفی در سال 1994

CH4 : معرفی در سال 1998

CL4 : معرفی در سال 2002

CJ4 : معرفی در سال 2010

CK4 : معرفی در سال 2016

 

منابع :

www.driverstechnology.co.uk

www.api.org

www.pqiamerica.com

Scroll Up