استانداردهای اخذ شده توسط کاردانا

استاندارد های ISO در کاردانا شامل:

استاندارد های ISO

سیستم مدیریت کیفیت سازمان

                ISO 9001

سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

              ISO 18001

سیستم زیست محیطی

               ISO14001

رضایت مندی مشتری

             ISO10004

رسیدگی به شکایات مشتری

            ISO10002

علاوه بر استاندارد های ISO در کاردانا، گواهینامه های اخذ شده توسط آن را نیز ملاحظه بفرمایید.
Scroll Up