اخبار تکنولوژی خودرو

انواع سیستم های تعلیق (Suspension):

سیستم های تعلیق گوناگون در خودرو ها

1⃣ تعلیق یکپارچه یا اکسل صلب :
یک بیم قوی و قطور فولادی تشکیل شده که دو چرخ مقابل را به یکدیگر متصل می نماید .

2⃣ اکسل نیمه مستقل :
این سیستم اجازه می دهد تا چرخها به صورت محوری به قسمتی در وسط دو چرخ خودرو متصل شده و قابلیت بالا و پایین رفتن در قوس مربوط به خود را داشته باشند .
3⃣ بازوی عقبی :
یک یا چند بازو ( Trailing Arm ) در جلوی هر چرخ بهره می برد که برای ساپورت سیستم از سمت دیگر به زیر شاسی متصل میشوند .
4⃣ میله پیچشی :
بازوهای عقبی های دو چرخ بوسیله یک میله مشابه آنچه درسیستم  یکپارچه دیده می شود‌ ، به یکدیگر متصل هستند .

5⃣ سیستم تعلیق مک فرسون :
در این سیستم که رکن اصلی آن Strut می باشد ، خود Strut بعنوان یک اتصال برای کنترل وضعیت چرخ استفاده می شود و شاسی را به سیستم تعلیق متصل می نماید .

6⃣ سیستم تعلیق جناغی دوبل :
در آن دو طَبَق به شکل حرف A ، با طولهایی یکسان و به موازات یکدیگر در بالا و پایین مرکز چرخ قرار می گرفتند .

7⃣ سیستم تعلیق چند اتصاله :
تقریبا همانند سیستم جناغی است ، با این تفاوت که دسته های هر جناغ ، به یکدیگر متصل نیستند و هر یک به صورت جداگانه تنظیم پذیری بهتری را برای سیستم تعلیق فراهم می نماید .

8⃣ سیستم تعلیق هیدرولیکی :
در سیستم تعلیق هیدرولیکی سیلندری روغنی موجود است که میزان و فشار روغن موجود در سیلندر ارتفاع سیستم تعلیق و در نتیجه میزان سختی آن را تنطیم می نماید.
9⃣ سیستم تعلیق بادی :
از لحاظ کارکردی بسیار شبیه به سیستم هیدرولیکی است ولی با این تفاوت که در این سیستم به جای روغن و پمپ روغن از هوا و کمپرسور هوا استفاده شده است و پردازنده مرکزی خودرو با تنظیم فشار هوای درون سیلندر ارتفاع سیستم تعلیق را تنطیم می نماید.
10 سیستم تعلیق الکترومغناطیسی :
در این سیستم سیلندر تنظیم کننده ارتفاع تعلیق از روغنی پر شده است که حاوی تکه های بسیار ریز آهن است. همچنین درون پیستون این سیلندر هسته ای سیم پیچی شده و از جنس مواد فرومغناطیس ( مواد حساس به میدان مغناطیسی ) وجود دارد که با گذشتن جریان از درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود.

جهت صحت عملکرد سیستم تعلیق خودروی خود از متخصصین کاردانا مشاوره بگیرید.

ارتباط تعویض روغن و معانی لوگو های برند های برتر

ارتباط تعویض روغن و معانی لوگو های برند های برتر

علت تعویض روغن هیدرولیک فرمان چیست؟

علت تعویض روغن هیدرولیک فرمان چیست؟

چرا و چه زمانی باید روغن موتور تعویض گردد

چرا و چه زمانی باید روغن موتور تعویض گردد

سیستم کروز کنترل

سیستم کروز کنترل

بازه دمای کارکرد روغن موتور

بازه دمای کارکرد روغن موتور

عملکرد سیستم نوربالای خودکار (AHB)

عملکرد سیستم نوربالای خودکار (AHB)

Scroll Up