کیفیت خدمات،مناسب بودن قیمت
آیا تا به حال میزان هزینه، وقت و استهلاک خودروی خودتان را تا تعمیرگاه در نظر گرفته اید؟
کاردانا: ارائه خدمات خودرو به قیمت تعمیرگاه، در محل شما، بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب
برای سرویس و تعمیر خودروتان، از خانه یا محل کارتان بیرون نیایید، سرویس ما نزد شما می آید
تعویض روغن و فیلتر های ولو xc90
نظرات و دیدگاههای برخی سرویسکاران شما را خسته کرده است؟
رفتار و گفتار ناخوشایند بعضی از تعمیرکاران را مناسب نمی بینید؟
کاردانا:
-کادر تحصیل کرده فنی
تعویض روغن BMW 730
خودروتان را با اطمینان به ما بسپارید
Scroll Up